Fundusz Słowiański

Fundusz Słowiański został stworzony w celu dysponowania pieniędzmi przeznaczonymi na średnie i duże projekty rozwojowe jak np. zakup nieruchomości czy wspieranie prosłowiańchich inicjatyw o zasięgu ponadregionalnym. 

W przeciwieństwie do pozostałych środków Fundacji, pieniądze trafiające na konto Funduszu Słowiańskiego wydawane są zgodnie z wolą darczyńców, którzy mogą podjąć decyzję o wsparciu jednego z wybranych wcześniej przez Fundację projektów.

Dokonaj wpłaty

Stan konta Funduszu Słowiańskiego

Zasil konto Funduszu Słowiańskiego kwotą minimum 100 zł, przynajmniej raz na 3-miesiące by dołączyć do grupy uprawnionej do udziału w wiecach, podczas których podejmowane będą decyzje wydatków na konkretne projekty.

PLN