O nas

Fundacja Słowianie 2.0 powstała pod koniec 2015 roku, po to, by usprawnić odrodzenie szeroko pojętej słowiańszczyzny we współczesnych warunkach. Naszym głównym celem jest kreowanie nowoczesnej kultury słowiańskiej, ponad podziałami, bo tylko w ten sposób możemy stworzyć coś wielkiego i przede wszystkim trwałego.

Na starym pniu rodzi się nowe drzewo. Młode korzenie splecione z korzeniami przodków.

Zakres naszych działań jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno projekty o zasięgu regionalnym, jak i ogólnopolskim, a nawet światowym. Naszym nadrzędnym kierunkiem jest utworzenie silnej społeczności słowiańskiej zdolnej do odbudowania tzw. „słowiańszczyzny” i rozwijania jej współczesnej odmiany.

Udzielamy wsparcia merytorycznego, technicznego i finansowego innym organizacjom, których działania mieszczą się w ramach celów statutowych naszej Fundacji.

Fundacja Słowianie 2.0, to nie jedynie kolejna organizacja NGO.
Słowianie 2.0 to wspólnota i przede wszystkim słowiańska rodzina.