Wydatki stałe

Naszą działalność opieramy głównie o fundusze uzyskane od społeczności skupionej wokół Fundacji. Uczciwie jest więc by osoby wspierające nas, wiedziały na co przeznaczamy pieniądze.

Poniżej znajdują się stałe wydatki fundacji w skali roku kalendarzowego.

Usługi internetowe

  • Hosting - 250 zł / rok
  • Domeny - 476 zł / rok

Razem: 726 zł / rok

Posiadamy
PLN
Potrzebujemy
PLN

Pozostałe

  • Konto bankowe - 300 zł / rok

Razem: 300 zł / rok

Posiadamy
PLN
Potrzebujemy
PLN